Routebeschrijving

Het dorpje Niawier ligt noordelijk van Dokkum.

Vanaf Dokkum rijdt u richting Lauwersoog.
Bij Metslawier gaat u richting Oosternijkerk.
Daar wordt Niawier naar links aangegeven.

In het dorpje ligt de boerderij aan de eerste straat links.
De boerderij bevindt zich direct rechts op de hoek Auckdoniastritte en Siercksmawei.

Het adres Linepaed 7 behorende bij deze boerderij is een wandelpad.

Grotere kaart weergeven